ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

‘De Kinderen Scheiden Mee’

Naar schatting worden zeventigduizend thuiswonende kinderen per jaar geconfronteerd met een (echt)scheiding van de ouders.

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat veranderen. Voor ouders is dit een emotionele periode en ook voor kinderen staat de wereld op z’n kop. Ze worstelen met vragen en gevoelens die ze om verschillende redenen (waaronder angst) vaak voor zich houden. In deze onzekere periode kunnen kinderen een steuntje in de rug goed gebruiken.

Het programma dekinderenscheidenmee’ (Zandkastelenprogramma®) is een programma dat in scheidingssituaties kan worden ingezet. Het is een bewezen effectief programma dat afkomstig is uit Amerika waar deelname inmiddels in een flink aantal districten verplicht is gesteld. Hier wordt momenteel de echtscheiding van echtparen met kleine kinderen pas officieel uitgesproken als ze aan het Zandkastelenprogramma® hebben meegedaan.

De naam ‘Zandkastelen’ is gekozen vanwege het beeld van een kind dat zijn nieuwe ‘huis’ van zand zorgvuldig vormgeeft, omdat het oude huis van zand is weggevaagd door de golven van een woelige zee. Dit is een metafoor voor de moeilijke weg die elk kind van gescheiden ouders moet bewandelen om in emotioneel opzicht gezond te kunnen opgroeien en toekomstige tegenslagen te kunnen incasseren.

Om kinderen en ouders in echtscheidingssituaties te kunnen begeleiden wij. de kinderen scheiden mee
heb ik deze opleiding voor echtscheidingsbegeleiding gevolgd. Als gecertificeerd ‘De kinderen scheiden mee’-coach geef ik regelmatig workshops. ‘De kinderen scheiden mee’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Omdat kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten die eenzelfde ervaring doormaken als zij, ontstaat meestal een gevoel van (meer) vertrouwen, hoop en saamhorigheid. Ze beseffen dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat het normaal is om bang, boos, verdrietig en in de war te zijn.

Ouders worden actief betrokken bij de workshop. Voorafgaand aan de workshop wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd waarin alle aandachtspunten en vragen van ouders worden besproken. Aan het eind van de workshop wordt het programma gezamenlijk met de ouders afgesloten.

Wil je meer informatie over het programma? Kijk dan op de website dekinderenscheidenmee

Open chat
Heb je een vraag?
Waarmee kan ik je helpen?