Kindercoaching
blauwe lijn

Iedere ouder/opvoeder wil het beste voor zijn of haar kind. Ouders willen niets liever dan dat hun kind gelukkig is. In de meeste gevallen is dat ook het geval. Maar soms heeft een kind het moeilijk door problemen thuis of op school, heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt of zit het door andere oorzaken niet lekker in zijn vel. Soms is het niet duidelijk waarom een kind anders reageert.

De kindercoach is er voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld:4 kinderen in een rijtje

* (over)gevoeligheid/hoogsensitiviteit/hoogbegaafdheid
* faalangst/andere sociale angsten
* problemen met het zelfbeeld
* onzekerheid/zelfvertrouwen/vertrouwen in anderen
* concentratieproblemen
* leren ontspannen
* pesten (gepest worden/pester zijn)
* verdriet/rouw/echtscheiding
* gedragsproblemen (boosheid/agressie/liegen/opstandigheid)
* omgaan met emoties
* slaapproblemen
* huiswerkplanning
* verbeteren van sociale vaardigheden
* piekergedrag
* zelfacceptatie
* leren opkomen voor jezelf
* overstap naar de brugklas

Kindercoaching is een laagdrempelige en oplossingsgerichte vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders/verzorgers met een hulpvraag. Een kindercoach kan praktische ondersteuning bieden. Een kleine verandering die wordt doorgevoerd brengt dikwijls al positieve effecten met zich mee. Dat schept nieuwe mogelijkheden en komt de relatie tussen ouder en kind ten goede.