Jeugdcoaching
blauwe lijn

De puberteit is een uitdagende nieuwe levensfase waarin verandering centraal staat.

Jongeren, die mentaal en fysiek een nieuwe balans moeten vinden, zoeken hun eigen weg. Ze houden zich bezig met belangrijke vragen als ‘wie ben ik’ en ‘wat vind ik belangrijk’?

Ze worden geconfronteerd met het maken van (nieuwe) keuzes in hun leven. Dat vraagt veel energie. Van de jongeren én vaak ook van hun ouders/opvoeders die een andere rol krijgen in het leven van hun kind.

Het zoeken naar een eigen identiteit gaat gepaard met het zich afzetten tegen ouders. Dit gedrag heeft een belangrijke functie in het ontwikkelen van zelfstandigheid. Het gevolg hiervan is dikwijls een periode van ruzies en conflicten die soms behoorlijk kunnen escaleren.

Typisch pubergedrag
blauwe lijn
3 pubers

•  regelmatig last hebben van stemmingswisselingen
•  sombere buien, onzekerheid, verlegenheid, piekeren
•  opstandig gedrag, schreeuwen en schelden.
•  meer in zichzelf gekeerd zijn, minder open
•  erg op zichzelf gericht zijn

Pubers ruziën met hun ouders vaak over:

•  huisregels zoals:
– tijdstip van naar bed gaan
– tijdsduur computergebruik
– hoe laat thuis (uitgaan)
– bijdragen aan het huishouden
•  huiswerk/school
•  gedrag van de puber
•  zijn/haar vrijetijdsbesteding
•  geld

Een jeugdcoach kan ondersteuning bieden bij het voorkomen en verminderen van conflicten. Inzet is om samen met pubers (en ouders/opvoeders) in te gaan op de situatie en nieuwe perspectieven te verkennen. Hierbij kan de jeugdcoach kiezen voor een heel praktische aanpak, bijvoorbeeld door het (aan)leren van een goede (huiswerk)planning of organisatie van andere activiteiten. Kleine veranderingen kunnen al grote effecten hebben op het verbeteren van de leef- en gezinssituatie!

Niet alleen voor een jongere kan het fijn zijn om ondersteuning te krijgen. Ook als ouder/opvoeder kan het plezierig zijn om in gesprek gaan met een ervaren opvoedcoach. Dit zorgt ervoor dat je beter begrijpt wat er met je zoon of dochter aan de hand is, zodat je kunt inspelen op grillig pubergedrag. Bovendien krijg je zicht op je eigen rol.