Echtscheiding
blauwe lijn

Naar schatting worden zeventigduizend thuiswonende kinderen per jaar geconfronteerd met een (echt)scheiding van de ouders.

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat veranderen. Voor kinderen staat de wereld op z’n kop. Ze worstelen met vragen en gevoelens die ze om verschillende redenen (waaronder angst) vaak voor zich houden.

meisje in stoelIn deze onzekere periode kunnen kinderen een steuntje in de rug goed gebruiken.

Het programma ‘dekinderenscheidenmee’ is een programma dat in scheidingssituaties kan worden ingezet. Dit bewezen effectief programma is afkomstig uit Amerika, waar deelname aan Zandkastelen inmiddels in een flink aantal districten verplicht is gesteld. Hier wordt momenteel de echtscheiding van echtparen met kleine kinderen pas officieel uitgesproken als ze aan het Zandkastelenprogramma® hebben meegedaan.

De naam ‘Zandkastelen’ is gekozen vanwege het beeld van een kind dat zijn nieuwe ‘huis’ van zand zorgvuldig vormgeeft, omdat het oude huis van zand is weggevaagd door de golven van een woelige zee. Dit is een metafoor voor de moeilijke weg die elk kind van gescheiden ouders moet bewandelen om in emotioneel opzicht gezond te kunnen opgroeien en toekomstige tegenslagen te kunnen incasseren.

Om kinderen en ouders in echtscheidingssituaties te kunnen begeleiden Foto van een Ebookheb ik deze opleiding voor scheidingsbegeleiding gevolgd. Als gecertificeerd Zandkastelencoach geef ik regelmatig workshops. Het Zandkastelenprogramma® is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Omdat kinderen leeftijdsgenootjes ontmoeten die eenzelfde ervaring doormaken als zij, komen ze er meestal met een pas ontdekt gevoel van vertrouwen, hoop en saamhorigheid uit. Ze beseffen dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat het normaal is om bang, boos, verdrietig en in de war te zijn.

Ouders worden actief betrokken bij de workshop. Voorafgaand aan de workshop wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd. Het programma wordt gezamenlijk met de ouders afgesloten.

Voor meer informatie over het Zandkastelenprogramma kun je terecht op de website dekinderenscheidenmee

 

 

vorm van een zandkasteel met de tekst de kinderen scheiden mee